Згідно рішення загальних зборів  акціонерів  Товариства (протокол №16 від 18.04.2014року) відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

 – Генеральним директором ПрАТ ХЗКПУ “Пригма-Прес” переобрано  Присяжну Любов Миколаївну, яка попередньо займала цю посаду з 20.04.2003р. та володіє часткою в статутному капіталі 0,0013% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на три роки.
Звільнені:

– Голова Наглядової ради – Введєнський Євген Олексійович, який володіє часткою у статутному капіталі 26,2553%. Перебував на посаді з 20.11.2003р. по 18.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

– Член Наглядової ради –  Коваленко Ірина Анатоліївна, яка володіє часткою у статутному капіталі 32,6698%. Перебувала на посаді з 20.11.2003р. по 18.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

– Член Наглядової ради – Коптєва Валентина Андріївна, яка володіє часткою у статутному капіталі 0,0002%. Перебувала на посаді з 20.11.2003р. по 18.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

– Голова Ревізійної комісії – Захаркевич Алла Григорівна, яка володіє часткою у статутному капіталі 0,0013%. Перебувала на посаді з 20.11.2003р. по 18.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

– Член Ревізійної комісії –  Лабенський Олександр Володимирович, який володіє часткою у статутному капіталі 19,7253%. Перебував на посаді з 20.11.2003р. по 18.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

– Член Ревізійної комісії – Затолюк Ігор Іванович, який володіє часткою у статутному капіталі 13,0642 %. Перебував на посаді з 20.11.2003р. по 18.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначені:

– Голова Наглядової ради –  Введєнський Євген Олексійович, який володіє часткою у статутному капіталі 26,2553%..Попереднньо займав посади: заступник генерального директора акціонерного товариства “Газпром”, голова Наглядової ради ПрАТ ХЗКПУ “Пригма-Прес” Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на три роки.

– Член Наглядової ради – Коваленко Ірина Анатоліївна, яка володіє часткою у статутному капіталі 32,6698%. Попередньо займала посаду: член Наглядової ради ПрАТ ХЗКПУ “Пригма -Прес” Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на три роки

– Член Наглядової ради – Коптєва Валентина Андріївна, яка володіє часткою у статутному капіталі о,0002%. Попередньо займала посади: ст.продавець у магазині “Будинок одягу” , член Наглядової ради ПрАТ ХЗКПУ “Пригма-Прес” Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на три роки.

 – Член Ревізійної комісії – Введєнська Ірина Вікторівна, яка володіє часткою у статутному капіталі 10,9105%. .Попередньо займала посаду :член ревізійної комісії ПрАТ “Укрндіпластмаш” Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на три роки.

 – Член Ревізійної комісії – Захаркевич Алла Григорівна, яка володіє часткою у статутному капіталі 0,0013%. Попередньо займала посади: заступник генерального директора ПрАТ ХЗКПУ “Пригма-Прес” з економіки та комерційних питань, голова ревізійної комісії. ПрАТ ХЗКПУ “Пригма-Прес” Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрана терміном на три роки.

– Член Ревізійної комісії –  Семененко Артур Вікторович, який немає  частки у статутному капіталі . Попередньо займав посаду: директор ТОВ “Бріош-Фут”. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обраний терміном на три роки.

 Ревізійною комісією ПрАТ ХЗКПУ “Пригма-Прес” 18 квітня 2014 року прийнято рішення про обрання головою ревізійної комісії Товариства Введєнську Ірину Вікторівну, яка володіє часткою у статутному капіталі 10,9105%. .Попередньо займала посаду :член ревізійної комісії ПрАТ “Укрндіпластмаш” Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на три роки.
Звільнені та призначені посадові особи Товариства не надали згоди на розкриття паспортних даних .
Особа зазначена нижче , підтверджує достовірність інформації , що міститься у повідомленні , та визнає , що вона несе відповідальність згідно законодавством.

Генеральний директор ПрАТ ХЗКПУ “Пригма-Прес” Л.М.Присяжна